top of page

Potansiyelini keşfet, becerilerini geliştir.

başarı

bir tık uzağınızda

WUNDERKIND YAZOKULU

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR,

GEÇ KALMAYIN

About

Bütüncül Gelİşİm
Profesyonel Koçluk
Bİreye Özel Programlar

WUNDERKIND, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve moral gelişimini destekleyen bütüncül bir gelişim programıdır. Sadece zihinsel becerileri değil aynı zamanda duygusal zekâsı, sosyal becerileri, öz farkındalığı ve öz disiplini gelişmiş bireyler yetiştirir.

 

Çocuklarımızın farklı alanlardaki potansiyelini açığa çıkarmasına ve doğru yönlendirmesine yardımcı olur. Böylece kendilerini gerçekeştirmelerine  ve hayata  zenginlik  katmalarına rehberlik eder.  

WUNDERKIND, dünyanın önde gelen bağımsız eğitim akreditasyon kuruluşu CPD (Continuing Professional Development) tarafından sertifikalandırılmış Londra merkezli Wisefull Academy’nin eğitim modelini kullanır.

Her biri eğitim alanında tecrübeli, beyin antrenörü ve öğrenci koçluğu sertifikası sahibi eğitmenlerin rehberliğinde genç bireylerin 21. yüzyılda ihtiyaç duyacağı yaşam ve öğrenme becerilerini kazandırır.

Kitaplar ile mutlu çocuklar

NEDEN WUNDERKIND?

WUNDERKIND, bilişsel gelişim, duygusal zeka, analitik düşünme, sosyal beceriler, etkili iletişim ve dijital okuryazarlığı destekleyen bir eğitim ve koçluk programıdır. Bu program, alanında tecrübeli ve uluslararası akreditasyona sahip koçluk sertifikası almış eğitmenlerce verilir.

Evde aile

Bütüncül Gelişim

Zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve moral gelişimi destekleyen bütüncül bir eğitim programıdır.

Bilgisayara Bakan Çocuk

Özel Sınıflarda veya Bireysel
Eğitim ve Koçluk

Yaş gruplarına ve kişisel ihtiyaçlara göre özel sınıflarda veya bireysel olarak eğitim ve koçluk imkânı sunar.

Yaşam koçluğu

Profesyonel Koçluk

Sertifikalı eğitmenlerin koçluğu ile beceri noktalarını destekler ve kişiye özel hedefler belirler.

Sınıf Kaydetme

Online ve Yüz Yüze Eğitim

Eğitim ve koçluk hizmetlerini hem online platformda hem yüz yüze ortamlarda verir.

Performans Toplantısı

Bilimsel Ölçme ve Değerlendirme

Bilimsel testler ile genç bireylerin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tespit eder, değerlendirir ve her bireye özel çalışma programı hazırlar.

Dışardan eğitim

Gelişimde Süreklilik

Düzenli veli görüşmeleri ve periyodik raporlamalar ile gelişim başarısının sürekliliğini sağlar.

wunderkınd eğİtİm Modelİ

WUNDERKIND eğitim programı, geleneksel eğitim modelinden farklı olarak öğrenci merkezli, katılımcı ve bütüncül bir eğitim modeli uygular.

Wunderkind
Eğİtİm
Modelİ

geleneksel
Eğİtİm
Modelİ

Sınıflar öğrenci merkezlidir. Her öğrencinin gelişim özellikleri gözlemlenerek eğitim yapılır.

Öğrenciler kendi içsel başarma duygusuyla motive edilir.

Öğrencilerde öz farkındalık sağlanarak öz denetim becerileri ve yaşam kalitesi geliştirilir.

Farklı duyu organlarıyla hissederek deneyimleme yoluyla öğretim yapılır.

Öğrencilere duygularını anlama ve yönetme becerisi kazandırılır.

Sınıflar öğretmen merkezlidir.

Öğrenciler ödül ve ceza sistemiyle motive edilir.

Öz denetim becerileri ile ilgili bir program yoktur.

Ezber yoluyla öğretim yapılır. Duyu gelişimi için az materyal bulunur.

Duyguları tanıma ve yönetme çoğu kez geri plana atılır.

Kazanımlar

Genç bireyler, WUNDERKIND’in sunduğu eğitim ve atölyeler ile şu yaşam becerilerini kazanırlar:

Akademik Başarıyı Destekleyen Beceriler

 • Dikkat, odaklanma ve hafıza gelişimi

 • Sağ sol beyin gelişimi

 • Çözüm odaklı düşünme becerileri 

 • Öz disiplin kazanarak ertelemeden hareket geçme

 • Zaman planlaması yapma

 • Psikolojik ve pedagojik testler ile beceri alanlarını keşfetme

İletişim ve Sosyal Beceriler

 • Kendini daha iyi tanıma  ve daha iyi ifade etme

 • Duygularını yönetebilme ve empati kurma 

 • Yeni ortamlara uyum sağlama

 • Dürüstlük, saygı, sorumluluk, hoşgörü gibi evrensel değerleri kazanma

 • Takımdaşlık ruhu 

 • Başkalarının hakkına girmeden kendi haklarını koruma

Analitik Düşünme Becerileri

 • Akıl yürütme ve sorgulama

 • Analiz ve muhakeme becerileri 

 • Karar verme ve problem çözme

 • Sistematik düşünme

 • Alternatif düşünme

 • Yaratıcı düşünme

Dijital Okuryazarlık

 • Temel dijital teknik beceriler 

 • Dijital içerik ve uygulamaları anlama

 • Dijital cihazlar aracılığıyla bilgi bulma ve üretme 

 • Veri güvenliği, mahremiyet ve etik sorumluluk

 • Sanal zorbalık ve dijital sahtekarlık hakkında bilinçli olma

 • Temel kodlama (coding)

bİzİ taKİp Edİn

bottom of page